Cymorth Mae cadw i fyny gyda'r hyn sy'n mynd ymlaen yn yr ysgol yn
haws nag erioed
English
TÂL
PRES CINIO
NEGESEUON
AMSERLEN
REPORTS
YMDDYGIAD
CYFLAWNIAD
PRESENOLDEB
ASESU
AMDANAF I
PREMIWM DISGYBL
CLYBIAU
DEFNYDDIWR PRESENNOL DEFNYDDIWR NEWYDD
Mae'n rhaid i'r cyfeiriad ebost yr ydych yn ei roi i mewn gyfateb â'r un a gofrestrwyd gyda'ch ysgol(ion)